ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย TTRS

   โทร : 02 434 0208-9
   โทรสาร : 02 434 0207
   อีเมล์ : info@ttrs.or.th
   จดหมาย : 27/4 ซอย อรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  กรุณากรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อ

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
 • ติดต่อ TTRS

  02-434-0208-9
 • SMS

  086-000-5055
 • แอปพลิเคชัน

  iOSและAndroid

 • ติดต่อ TTRS ฉุกเฉิน

  1412 กด 1

 • SMS ฉุกเฉิน

  086-000-5055

 • แอปพลิเคชันฉุกเฉิน

  iOSและAndroid