ตู้ TTRS ตู้สื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ลดช่องว่างทางการสื่อสาร

ในอดีตคนพิการจะเข้าถึงการบริการหรือการสื่อสารกับคนปกติทั่วไปได้ยาก และยากที่จะเข้าถึงเรื่องของไอทีด้วย  แต่ปัจจุบันนี้คนพิการสามารถเรียนรู้ สื่้อสารกับคนปกติ และสามารถเข้าถึงบริการไอทีต่างๆได้แล้ว โดยมีหน่วยงาน ศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ( TTRS ) ที่จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยิน สามารถสื่่อสารและพูดคุยกับคนปกติได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ TTRS เป็นตัวกลางในการล่าม ด้วยเสียง ข้อความ หรือภาษามือ ผ่าน 6 บริการด้วยกันโดย ภายในงาน การสื่อสารแห่งชาติ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย TTRS  ได้นำเสนอ ตู้ TTRS รุ่นล่าสุดด้วย ซึ่งเป็นตู้ที่คอยบริการสื่อสารให้แก่คนพิการทางการได้ยิน มาแสดงภายในงานวันสื่อสารแห่งชาติ ( NET 2015 ) บริเวณบูธ กสทช. เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา


ตู้ TTRS รุ่นแรก เปิดตัวครั้งแรกในปี 2012 แต่ปี 2015 เริ่มเปลี่ยนตู้มาเป็น ตู้ TTRS รุ่นใหม่แล้ว


ซึ่งรุ่นใหม่นี้ มีช่องสำหรับเสียบบัตรประชาชนแบบ Smart Card ช่วยลดระยะเวลาให้ข้อมูลส่วนตัวกับล่าม ( ทั้งนี้บัตรประชาชน Smart Card ต้องผ่านการลงทะเบียนกับ TTRS ไว้ด้วย )


และก็มีกล้องเว็บแคม ถึง 2 ตัว โดยตัวด้านบน สำหรับผู้ที่สูงกว่า 150 ซม และกล้องตัวล่างสำหรับผู้ที่มีความสูง ต่ำกว่า 150 ซม. และมีแป้นพิมพ์ กับ หูโทรศัพท์ สำหรับ คนหูหนวกและคนหูดี  สามารถยืนสนทนาพร้อมๆกันได้


ตู้ TTRS นี้ สามารถให้บริการ 2 แบบ คือ

แบบสนทนาวีดีโอ (VRS )
โดยเมื่อคนหูหนวกต้องการโทรกับคนอื่นๆ สามารถใช้บริการตู้ TTRS  โดยคนหูหนวกยืนหน้าตู้ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานแล้ว แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง เจ้าหน้าที่ TTRS จโทรศัพท์ไปยังผู้รับปลายทางซึ่งเป็นคนหูดี แล้วช่วยล่ามแปลจากคนหูหนวกมาเป็นภาษาพูดให้  และเจ้าหน้าที่ TTRS รับฟังจากคนหูดี เพื่อแปลเป็นภาษามือให้กับคนหูหนวก ตอบโต้กันจนจบสนทนา
บริการสนทนาวีดีโอเพื่อใช้เป็นล่ามภาษามือทางไกล (VRI)
เมื่อคนหูหนวกและคนหูดีต้องการคุยกันต่อหน้า สามารถใช้ตู้ TTRS ให้เจ้าหน้าที่ TTRS ถ่ายทอดการสื่อสารจะสนทนากับภาษามือกับคนหูหนวก และแปลเป็นภาษาพูดให้กับคนที่คุยด้วย โดยใช้หูโทรศัพท์ฟังคำแปล หรือพูดคุยผ่านเจ้าหน้าที่ฯ จนจบสนทนาโดยปัจจุบันนี้มี ตู้ TTRS ให้บริการแล้ว 120 ตู้  ตามสถานที่ราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย , ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  , ชมรมคนหูหนวกทั่วประเทศ , สถานีขนส่งมวลชน 8 แห่ง  ( อย่างเช่นหมอชิต สายใต้ ) เป็นต้น

ตู้ TTRS ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงาน กสทช. ร่วมมือกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทางการได้ยิน สามารถสื่อสารกับคนปกติ ได้อย่างง่ายและเข้าใจถูกต้องมากขึ้น ที่สำคัญคือให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คาดกันว่าตู้ TTRS จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่พิการทางการได้ยิน  ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสามารถสื่อสารกับคนปกติได้มากขึ้น เท่าที่ทราบ มีจำนวนผู้พิการทางการได้ยิน ประมาณ 2 แสนราย ซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่านั้น เพราะบางส่วนยังไม่ได้ลงทะเบียนคนพิการ ในขณะที่ผู้ที่เป็นล่ามภาษามือ มีเพียงแค่ 500 คนเท่านั้น ดังนั้น เทคโนโลยี TTRS จะช่วยได้มากในการสื่อสารระหว่าง คนปกติกับคนหูหนวก

แม้ว่าคนหูหนวก มีอุปกรณ์ไอทีที่สามารถคุยกับ เพื่อนที่คนหูหนวก ได้ยินได้เช่นกัน โดยสื่อสารทาง Video Call ทาง Wi-Fi , 3G , 4G บนแอพ Line ,  Hangouts  , Skype และ Facetime  แล้ว แต่การสื่อสาร  ระหว่าง คนหูหนวกกับคนหูดี ก็จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอย่าง TTRS เข้าช่วย เพื่อสื่อสารเข้าใจอย่างถูกต้องนอกจากมีตู้ TTRS ที่มีให้บริการตามหน่วยงานต่างๆแล้ว ก็มีบริการอื่นๆที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางการได้ยินเช่นกัน คือ

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับส่งข้อความผ่านทางแอป TTRS Message
บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น SMS
บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนเว็บไซต์
บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวีดีโอบนเว็บไซต์
และเร็วๆนี้ จะมีการเปิดตัวบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวีดีโอ ผ่านแอป  TTRS Video บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ง่าย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ TTRS ได้ทุกเรื่องทุกเวลา อย่างใกล้ชิด

ด้วยบริการ TTRS นี้ ช่วยให้ชีวิตของคนพิการทางการได้ยิน สื่่อสารกับคนปกติได้มากขึ้น เชื่อมต่อสังคมอย่างเท่าเทียม

 

ที่มา : it24hrs.com

 • ติดต่อ TTRS

  02-434-0208-9
 • SMS

  086-000-5055
 • แอปพลิเคชัน

  iOSและAndroid

 • ติดต่อ TTRS ฉุกเฉิน

  1412 กด 1

 • SMS ฉุกเฉิน

  086-000-5055

 • แอปพลิเคชันฉุกเฉิน

  iOSและAndroid