อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น วันที่ 25 มกราคม 2559

 

อบรมการใช้บริการ TTRS สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น วันที่ 25 มกราคม 2559

 • ติดต่อ TTRS

  02-434-0208-9
 • SMS

  086-000-5055
 • แอปพลิเคชัน

  iOSและAndroid

 • ติดต่อ TTRS ฉุกเฉิน

  1412 กด 1

 • SMS ฉุกเฉิน

  086-000-5055

 • แอปพลิเคชันฉุกเฉิน

  iOSและAndroid