คำถามที่พบบ่อยลำดับที่1-5 พร้อมคำตอบและวิดีโออธิบายภาษามือ

คำถาม

TTRS คืออะไร

คำตอบ

TTRS เป็นศูนย์บริการล่ามภาษามือผ่านช่องทางต่าง ๆ สำหรับคนหูหนวกและหูตึง ให้สามารถสื่อสารกับคนที่มีการได้ยินได้อย่างสะดวก

คำถาม

TTRS เปิด-ปิดให้บริการในเวลาใด

คำตอบ

TTRS เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ระหว่างเวลา 07.00 – 23.00 น. และในอนาคต TTRS จะพัฒนาเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คนหูหนวกไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการถ่ายทอดการสื่อสารได้ตลอดเวลาที่ต้องการค่ะ

คำถาม

TTRS มีล่ามภาษามือกี่คน

คำตอบ

ปัจจุบัน TTRS มีล่ามภาษามือมากที่สุดในประเทศไทยจำนวน 29 คน ซึ่งทุกคนมีบัตรล่ามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานค่ะ

คำถาม

มีคนหูหนวกทำงานที่ TTRS หรือไม่

คำตอบ

มีคนหูหนวกทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ ซึ่งดูแลให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของ TTRS ได้ เช่น บริการสมัครสมาชิก บริการตอบคำถามเกี่ยวกับบริการของ TTRS แจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ หรือถ้าสมาคม/ชมรมคนหูหนวกจังหวัดใดอยากติดต่อขอให้ TTRS ไปจัดฝึกอบรมการใช้บริการให้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ

คำถาม

TTRS เป็นบริษัทหรือเป็นหน่วยงานภาครัฐ และได้รับงบประมาณมาจากที่ไหน

คำตอบ

TTRS เป็นศูนย์ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานมูลนิธิฯ ได้รับงบประมาณทั้งหมดจากสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนค่ะ

คำถามที่พบบ่อยมีทั้งหมด 3 หน้า