คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยลำดับที่ 10-15 พร้อมคำตอบและวิดีโออธิบายภาษามือ

คำถาม

คนหูหนวกใช้บริการ TTRS คุยได้ทุกเรื่องหรือไม่ มีเรื่องอะไรบ้างที่ TTRS ไม่ให้บริการ

คำตอบ

เพื่อน ๆ จะโทรหาหูดีเรื่องอะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย เช่น การพนันฟุตบอล ซื้อ/ขายหวยใต้ดิน ซื้อ/ขายของผิดกฎหมายต่าง ๆ ซื้อ/ขายยาเสพติด ซื้อ/ขายของหนีภาษี หรือติดต่อสอบถามเรื่องผิดกฎหมายต่าง ๆ เช่น การทำแท้ง การซื้อยาที่ไม่ได้รับการรับรองถูกต้อง และถ้าในระหว่างใช้บริการ เพื่อน ๆ มีการใช้ท่าทาง หรือภาษามือที่ไม่สุภาพหรือฝั่งหูดีมีการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ หรือมีผลกระทบต่อจิตใจต่อคนหูหนวก เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ TTRS มีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการ

คำถาม

TTRS จะช่วยหาเบอร์โทรศัพท์ของคนหูดีให้ได้หรือไม่

คำตอบ

TTRS ให้บริการล่ามภาษามือเท่านั้น ถ้าเพื่อน ๆ ต้องการติดต่อคนหูดีคนไหน ขอให้เตรียมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของคนหูดีและชื่อของคนหูดีให้พร้อมเพื่อให้ง่ายในการติดต่อ หรือในการติดต่อธนาคาร เพื่อน ๆ ควรเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เช่น บัตรประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคารให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ

คำถาม

ปกติแล้ว TTRS จะเป็นบริการหูหนวกโทรติดต่อหูดี แล้วถ้าหูดีอยากติดต่อหูหนวกจะต้องทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ

สำหรับบริการหูดีโทรติดต่อหูหนวก สามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video โดยให้คนหูดีโทรศัพท์ติดต่อเพื่อน ๆ หูหนวกที่หมายเลข 020260003 เมื่อเจ้าหน้าที่ TTRS รับสายแล้ว ให้คนหูดีแจ้งชื่อ-นามสกุล หรือเบอร์โทรศัพท์ของคนหูหนวกที่ต้องการติดต่อ เจ้าหน้าที่ TTRS จะโทรติดต่อหูหนวกผ่านทางแอปพลิเคชัน TTRS Video แต่สิ่งสำคัญคือ เพื่อน ๆ หูหนวกจะต้องเปิดแอป TTRS Video ทิ้งไว้ ไม่เช่นนั้น เจ้าหน้าที่ TTRS จะโทรหาเพื่อน ๆ ไม่ได้

คำถาม

ถ้าเพื่อน ๆ หูหนวกมีปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ TTRS จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ

เพื่อน ๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ TTRS ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หูหนวก โดยติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.30-17.30 น. ผ่าน 3 ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  1. ไลน์ ttrs.thailand
  2. ข้อความทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ TTRS Thailand
  3. เมนู Helpdesk ในแอปพลเคชัน TTRS Video

สำหรับคนหูดี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02-434-0208 และ 02-434-0209 โดยติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.30-17.30 น.

คำถาม

อยากรู้ว่าตู้ TTRS มีที่ไหนบ้าง จะทำอย่างไร

คำตอบ

เพื่อน ๆ สามารถดูรายชื่อตู้ TTRS ได้ที่สัญลักษณ์รูปตู้ TTRS ด้านล่างของเว็บไซต์ www.ttrs.or.th ค่ะ หรือจะติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ TTRS

ผ่าน 3 ช่องทาง คือ        

  1. ไลน์ ttrs.thailand
  2. ข้อความทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ TTRS Thailand
  3. เมนู Helpdesk ในแอปพลเคชัน TTRS Video

คำถามที่พบบ่อยมีทั้งหมด 3 หน้า