ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอภาษามือ รวมข้อมูลข่าวสารเรื่องทั่วไปและไวรัสโควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2563 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด 6 ก.ค. 63)

1 กรกฎาคม 2563

วิดีโอให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทั่วไปและไวรัสโควิด-19 จัดทำโดยสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

อ่านต่อ >>

วิดีโอภาษามือ รวมข้อมูลข่าวสารเรื่องทั่วไปและไวรัสโควิด-19 เดือนมิถุนายน 2563 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด 30 มิ.ย. 63)

3 มิถุนายน 2563

วิดีโอให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทั่วไปและไวรัสโควิด-19 จัดทำโดยสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

อ่านต่อ >>

วีดีทัศน์การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของผู้พิการทางการได้ยิน(คนหูหนวก)

25 พฤษภาคม 2563

วีดีทัศน์สาธิตการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของผู้พิการทางการได้ยิน(คนหูหนวก) จำนวน 4 ตอน

อ่านต่อ >>

ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

4 มีนาคม 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน

อ่านต่อ >>

อบรมการใช้บริการ TTRS บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

2 มีนาคม 2563

อบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS ให้กับพนักงานผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ >>

คณะดูงานจากกระทรวงไปรษณีย์ และโทรคมนาคม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชมศูนย์ TTRS

7 กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น. สำนักงานกสทช. ได้นำคณะผู้ดูงานกระทรวงไปรษณีย์ และโทรคมนาคม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชมมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ , ศูนย์ TTRS และ ศูนย์ SSMC

อ่านต่อ >>