ข่าวประชาสัมพันธ์

TTRS ร่วมงานสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2562

15 ตุลาคม 2562

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ได้เข้าร่วมจัดบูธงานสัปดาห์หูหนวกโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

อ่านต่อ >>

ข่าวดี! ตู้ TTRS ติดตั้งใหม่แล้ว ที่บขส.จังหวัดร้อยเอ็ด

11 ตุลาคม 2562

วันนี้มีข่าวดีแจ้งให้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดรับทราบ สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นคนหูหนวกหรือกรณีที่คนหูดีกับคนหูหนวกต้องการสื่อสารกัน มีความประสงค์จะใช้บริการของ TTRS ผ่านช่องทางตู้ TTRS สามารถใช้บริการได้ที่ บขส.จังหวัดร้อยเอ็ดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ >>

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

15 มิถุนายน 2559

กสทช. ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเฉพาะ  ที่จะให้บริการกับกลุ่มคนที่กล่าวมานี้  คือการจัดระบบโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน  ให้ทั่วถึงเพื่อบริการสังคม  และเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม  ในการเข้าถึงระบบคมนาคม  ซึ่งเป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศ 

อ่านต่อ >>

ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานระบบโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก

20 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตั้งและใช้งานระบบโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก” ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

อ่านต่อ >>

อบรมวิทยากรแกนนำบริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS ปี 2562 รุ่นที่ 1

21 สิงหาคม 2562

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ได้จัดอบรมวิทยากรแกนนำบริการถ่ายทอดการสื่อสารศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

อ่านต่อ >>