ข่าวประชาสัมพันธ์

TTRS ร่วมงานสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2562

15 ตุลาคม 2562
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริกา…
อ่านต่อ >>

ข่าวดี! ตู้ TTRS ติดตั้งใหม่แล้ว ที่บขส.จังหวัดร้อยเอ็ด

11 ตุลาคม 2562
วันนี้มีข่าวดีแจ้งให้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดรับทราบ สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นคนหูหนวกหรือกรณีที่คนหูดีกับคนหูหนวกต้องการสื่อสารกัน มีความประสงค์จะใช้บริการของ TTRS ผ่านช่องทางตู้ TTRS สามารถใช้บริการได้ที่ บขส.จังหวัดร้อยเอ็ดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
อ่านต่อ >>

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

15 มิถุนายน 2559
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) มีเรื่…
อ่านต่อ >>

ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานระบบโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก

20 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การติดตั้งและใช้งานระบบโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก” ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
อ่านต่อ >>

อบรมวิทยากรแกนนำบริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS ปี 2562 รุ่นที่ 1

21 สิงหาคม 2562
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ได้จัดอบรมวิทยากรแกนนำบริการถ่ายทอดการสื่อสารศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)
อ่านต่อ >>