วีดีทัศน์การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของผู้พิการทางการได้ยิน(คนหูหนวก)

25 พฤษภาคม 2563

วีดีทัศน์สาธิตการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของผู้พิการทางการได้ยิน(คนหูหนวก) จำนวน 4 ตอน

อ่านต่อ >>

วิดีโอภาษามือ รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เดือนพฤษภาคม 2563 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด 31 พ.ค. 63)

1 พฤษภาคม 2563

วิดีโอให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) จัดทำโดยสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(TTRS)

อ่านต่อ >>

วิดีโอภาษามือ รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เดือนเมษายน 2563 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด 30 เมษายน 63)

9 เมษายน 2563

วิดีโอให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) จัดทำโดยสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(TTRS)

อ่านต่อ >>

วิดีโอภาษามือ รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เดือนมีนาคม พ.ศ.2563

25 มีนาคม 2563

วิดีโอให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) จัดทำโดยสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(TTRS)

อ่านต่อ >>

TTRS ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมรายการ “บ้านเลขที่ 1330” จากทาง สปสช.

30 มีนาคม 2563

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(TTRS) ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ “บ้านเลขที่ 1330” จัดทำรายการโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

อ่านต่อ >>