วิดีโอภาษามือ รวมข้อมูลข่าวสารช่วงไวรัสโควิด-19 เดือนสิงหาคม 2563 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด 31 ส.ค. 63)

2 สิงหาคม 2563

วิดีโอให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทั่วไปและไวรัสโควิด-19 จัดทำโดยสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

อ่านต่อ >>

วิดีโอภาษามือ รวมข้อมูลข่าวสารเรื่องทั่วไปและไวรัสโควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2563 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด 31 ก.ค. 63)

1 กรกฎาคม 2563

วิดีโอให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทั่วไปและไวรัสโควิด-19 จัดทำโดยสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

อ่านต่อ >>

วิดีโอภาษามือ รวมข้อมูลข่าวสารเรื่องทั่วไปและไวรัสโควิด-19 เดือนมิถุนายน 2563 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด 30 มิ.ย. 63)

3 มิถุนายน 2563

วิดีโอให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทั่วไปและไวรัสโควิด-19 จัดทำโดยสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

อ่านต่อ >>

วีดีทัศน์การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของผู้พิการทางการได้ยิน(คนหูหนวก)

25 พฤษภาคม 2563

วีดีทัศน์สาธิตการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของผู้พิการทางการได้ยิน(คนหูหนวก) จำนวน 4 ตอน

อ่านต่อ >>

วิดีโอภาษามือ รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เดือนพฤษภาคม 2563 (อัปเดตข้อมูลล่าสุด 31 พ.ค. 63)

1 พฤษภาคม 2563

วิดีโอให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) จัดทำโดยสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(TTRS)

อ่านต่อ >>