TTRS ร่วมงานสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2562

15 ตุลาคม 2562

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ได้เข้าร่วมจัดบูธงานสัปดาห์หูหนวกโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

อ่านต่อ >>

ข่าวดี! ตู้ TTRS ติดตั้งใหม่แล้ว ที่บขส.จังหวัดร้อยเอ็ด

11 ตุลาคม 2562

วันนี้มีข่าวดีแจ้งให้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดรับทราบ สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นคนหูหนวกหรือกรณีที่คนหูดีกับคนหูหนวกต้องการสื่อสารกัน มีความประสงค์จะใช้บริการของ TTRS ผ่านช่องทางตู้ TTRS สามารถใช้บริการได้ที่ บขส.จังหวัดร้อยเอ็ดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ >>

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

15 มิถุนายน 2559

กสทช. ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเฉพาะ  ที่จะให้บริการกับกลุ่มคนที่กล่าวมานี้  คือการจัดระบบโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน  ให้ทั่วถึงเพื่อบริการสังคม  และเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม  ในการเข้าถึงระบบคมนาคม  ซึ่งเป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศ 

อ่านต่อ >>

ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์

26 กรกฎาคม 2562

ร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ourking.m-society.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ >>

250 Percent Increase in Thai Telecommunication Relay Service Use

24 มีนาคม 2560

Thailand’s Telecommunication Relay Service is helping users with hearing and visual disabilities to communicate through video and text translation, using MMX.

อ่านต่อ >>