งานประกาศผลรางวัล The Best Contact Center Awards ประจำปี 2016

Posted on

งานประกาศผลรางวัล  The Best Contact Center Awards ประจำปี  2016 เป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ได้จัดขึ้น และเป็นรางวัลเดียวที่ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าที่สุด
เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการ Call Center ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยโดยผ่านข้อกำหนด  การวัดมาตรฐาน  ตามหลักเกณฑ์และกฏเกณฑ์ของทางสมาคมฯ ซึ่งมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และทรงคุณวุฒิ จากทางมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

  1. คุณคมคิด ศันสนะเกียรติ หัวหน้าฝ่ายบริการถ่ายทอดการสื่อสาร ได้รับรางวัล The Best Contact Center Manager Award (รางวัลผู้จัดการคอลเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยม)
  2. คุณกนกอร วงษ์คำหาญ เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร ได้รับรางวัล The Best Contact Center Agent Award (รางวัลเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ยอดเยี่ยม)

จากการประกวด TCCTA Contact Center Award 2016 จัดโ ดย สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association: TCCTA)   เมื่อวันที่  24 มกราคม 2560