จัดฝึกอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านตู้ TTRS และช่องทางอื่นๆ จ.นครพนม

Posted on

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 TTRS ไปจัดฝึกอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านตู้ TTRS และช่องทางอื่นๆ ณ โรงเรียนบ้านสำราญจังหวัดนครพนม