จัดฝึกอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านตู้ TTRS และช่องทางอื่นๆ ณ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

Posted on

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 TTRS ไปจัดฝึกอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านตู้ TTRS และช่องทางอื่นๆ ณ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด