อบรมบริการ TTRS ให้กับนักเรียน/นักศึกษาหูหนวก รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง

Posted on

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(TTRS) ได้จัดอบรมบริการถ่ายทอดการสื่อสารให้กับนักเรียนหูหนวก ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง

ทาง TTRS ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง ที่ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ TTRS เป็นอย่างดียิ่ง 🙏