จัดฝึกอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS ให้กับชมรมคนหูหนวกจังหวัดนราธิวาส

Posted on

วันที่ 25 มีนาคม 2560 TTRS ไปจัดฝึกอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS ผ่านช่องทางต่างๆ ให้กับชมรมคนหูหนวกจังหวัดนราธิวาส ที่โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จ.นราธิวาส