จัดแสดงนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการ Asia–Pacific Regional Forum on Universal Access and Service and Broadband Deployment 2015

25 มีนาคม 2558
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการ Asia–Pacific Regional Forum on Universal Access
อ่านต่อ >>