วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน TTRS Video พร้อมตัวอย่างการใช้งาน (แนะนำแอปฯ TTRS Video แบบใหม่ EP.5)

Posted on

▌ วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน TTRS Video พร้อมตัวอย่างการใช้งาน (EP.5)

คลิปวิดีโอภาษามือ EP.5 นี้ จะเป็นการบอกวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน TTRS Video เวอร์ชันใหม่ ซึ่งจะบอกวิธีการใช้งานแบบ VRS VRI การใช้งานกรณีฉุกเฉิน และการสอบถาม TTRS พร้อมตัวอย่างการใช้งานในแบบต่าง ๆ ให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายขึ้น

โปรดรอติดตามวิดีโอประชาสัมพันธ์หัวข้อต่อไปได้ทาง

Facebook : TTRS Thailand
Youtube Channel : TTRS Thailand

และทางเว็บไซต์   www.ttrs.or.th