เบอร์ใหม่ 02-0260001 บริการหูดีติดต่อหูหนวก (แนะนำแอปฯ TTRS Video แบบใหม่ EP.6)

Posted on

▌ เบอร์ใหม่ 020260001 บริการหูดีติดต่อหูหนวก (EP.6)

สำหรับคนหูดีที่ต้องการติดต่อคนหูหนวก สามารถติดต่อคนหูหนวกได้ที่หมายเลข 02-0260001 ซึ่งคนหูดีต้องแจ้งชื่อ – นามสกุล ของคนหูหนวกที่ต้องการติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือทำการต่อสายไปยังคนหูหนวกที่ท่านต้องการติดต่อด้วย
ส่วนหมายเลข 02-0260003 ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว สมาชิกผู้ใช้บริการ TTRS สามารถลบเบอร์นี้ทิ้งได้เลยค่ะ

โปรดรอติดตามวิดีโอประชาสัมพันธ์หัวข้อต่อไปได้ทาง

Facebook : TTRS Thailand
Youtube Channel : TTRS Thailand

และทางเว็บไซต์   www.ttrs.or.th