TTRS ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมรายการ “บ้านเลขที่ 1330” จากทาง สปสช.

Posted on

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(TTRS) ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ “บ้านเลขที่ 1330” จัดทำรายการโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เป็นรายการที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสุขภาพต่างๆที่ประชาชนควรรับทราบ จัดรายการผ่านทาง Live Facebook ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.30 น. ซึ่งในวันนี้ทาง TTRS ได้นำวิดีโอรายการบ้านเลขที่ 1330 มาให้ทุกท่านรับชม ดังนี้ค่ะ


รายการบ้านเลขที่ 1330 ตอน “ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง ทำได้..ง่ายนิดเดียว!”

หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องการใช้สิทธิ์บัตรทอง สามารถใช้บริการ TTRS เพื่อติดต่อ สปสช. ได้นะคะ
และท่านสามารถรับชมรายตอนต่อไปได้ทาง Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ค่ะ