บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนเว็บไซต์

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนเว็บไซต์ เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบพิมพ์ข้อความสนทนาบนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th โดยพิมพ์ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ที่ต้องการติดต่อ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการติดต่อผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ทีละประโยค เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะติดต่อไปยังผู้รับปลายทาง (คนหูดี) เพื่อแจ้งข้อความดังกล่าวให้ทราบ เมื่อผู้รับปลายทาง (คนหูดี) มีการโต้ตอบการสนทนา เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะพิมพ์ข้อความดังกล่าวกลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบการพิมพ์ข้อความสนทนา

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

 • สมัครสมาชิกได้ทาง Line ID: ttrs.thailand หรือ Facebook Fanpage: TTRS Thailand หรือ www.ttrs.or.th เมนู “ลงทะเบียนผู้ใช้งาน”
 • เข้าใช้บริการได้ที่ ttrs.or.th เลือก “สนทนาข้อความ” โดยใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตได้
 • ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนเว็บไซต์ กรณีทั่วไป ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนาข้อความ ดังนี้
  1. ชื่อคนหูดี
  2. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูดี
  3. ชื่อคนหูหนวก
  4. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูหนวก
 • ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนเว็บไซต์ กรณีฉุกเฉิน ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนาข้อความ ดังนี้
  1. ด่วนหมอ 1669/ด่วนตำรวจ 191/ด่วนไฟไหม้ 199
  2. ชื่อ-นามสกุล
  3. ปัญหาอะไร
  4. ตอนนี้อยู่ที่ไหน
 • ผู้ใช้บริการควรมีความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว