บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผ่านเว็บไซต์  www.ttrs.or.th  โดยผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินพิมพ์ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ที่ต้องการติดต่อ จากนั้น ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินจะสื่อสารโดยการทำภาษามือหรือพิมพ์ข้อความมายังเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลการติดต่อ เมื่อเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารติดต่อไปยังผู้รับปลายทาง (คนหูดี) เจ้าหน้าที่จะแปลภาษามือเป็นภาษาพูดให้ผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ทราบ เมื่อผู้รับปลายทาง (คนหูดี) มีการโต้ตอบการสนทนา เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะแปลจากภาษาพูดเป็นภาษามือกลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบการสนทนา

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

 • สมัครสมาชิกได้ทาง Line ID: ttrs.thailand หรือ Facebook Fanpage: TTRS Thailand หรือ www.ttrs.or.th เมนู “ลงทะเบียนผู้ใช้งาน”
 • เข้าใช้บริการได้ที่ ttrs.or.th เลือก “สนทนาวิดีโอ” โดยใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตได้
 • ความเร็วอินเทอร์เน็ตควรมีค่า Upload อย่างน้อย 1 MB เนื่องจากมีผลต่อความคมชัดของวิดีโอภาษามือ
 • ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ กรณีทั่วไป ขอให้เตรียมข้อมูลที่ต้องการติดต่อ ดังนี้
  1. ชื่อคนหูดี
  2. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูดี
  3. ชื่อคนหูหนวก
  4. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูหนวก
 • ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ กรณีฉุกเฉิน ขอให้เตรียมข้อมูลที่ต้องการติดต่อ ดังนี้
  1. ด่วนหมอ 1669/ด่วนตำรวจ 191/ด่วนไฟไหม้ 199
  2. ชื่อ-นามสกุล
  3. ปัญหาอะไร
  4. ตอนนี้อยู่ที่ไหน
 • กรุณาแต่งกายให้สุภาพ
 • ขณะใช้บริการ ควรเปิดไฟให้มีแสดงสว่างเพียงพอ
 • กรุณาทำท่าภาษามือให้ชัดเจน ไม่เร็วจนเกินไป
 • เมื่อต้องการวางสาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารทุกครั้ง
 • เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการให้บริการ หากผู้ใช้บริการมีการใช้คำไม่สุภาพหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย