บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS)

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS) เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารโดยผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่ง SMS แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับปลายทาง (คนหูดี) พร้อมข้อความที่ต้องการติดต่อมายังศูนย์ TTRS จากนั้นเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะติดต่อไปยังผู้รับปลายทาง (คนหูดี) เพื่อแจ้งข้อความดังกล่าวให้ทราบ หากผู้รับปลายทาง (คนหูดี) มีข้อความตอบกลับ เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะส่ง SMS กลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบข้อความสนทนา

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

 • ส่งข้อความมาที่หมายเลข 086-000-5055
 • ในการใช้บริการ SMS กรณีทั่วไป ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการส่งข้อความ ดังนี้
  1. ชื่อคนหูดี
  2. หมายเลขโทรศัพท์คนหูดี
  3. ข้อความ
  4. ชื่อคนหูหนวก
 • ในการใช้บริการ SMS กรณีฉุกเฉิน ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการส่งข้อความ ดังนี้
  1. ด่วนหมอ 1669/ด่วนตำรวจ 191/ด่วนไฟไหม้ 199
  2. ชื่อ-นามสกุล
  3. ปัญหาอะไร
  4. ตอนนี้อยู่ที่ไหน
 • เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการให้บริการ หากผู้ใช้บริการมีการใช้คำไม่สุภาพหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย