บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat

บริการถ่ายทอดการสื่อสาร แบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบพิมพ์ข้อความสนทนาบนแอปพลิเคชันที่อยู่ในสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ต โดยพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ที่ต้องการติดต่อ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการติดต่อผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ทีละประโยค เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะติดต่อไปยังผู้รับปลายทาง (คนหูดี) เพื่อแจ้งข้อความดังกล่าวให้ทราบ เมื่อผู้รับปลายทาง (คนหูดี) มีการโต้ตอบการสนทนา เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะพิมพ์ข้อความดังกล่าว กลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบการพิมพ์ข้อความสนทนา

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

 • สมัครสมาชิกได้ทาง Line ID: ttrs.thailand หรือ Facebook Fanpage: TTRS Thailand
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store (Android) และ App Store (iOS) พิมพ์คำว่า TTRS Live Chat
 • ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat กรณีทั่วไป ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนาข้อความ ดังนี้
  1. ชื่อคนหูดี
  2. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูดี
  3. ชื่อคนหูหนวก
 • ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat กรณีฉุกเฉิน ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนาข้อความ ดังนี้
  1. ด่วนหมอ 1669/ด่วนตำรวจ 191/ด่วนไฟไหม้ 199
  2. ชื่อ-นามสกุล
  3. ปัญหาอะไร
  4. ตอนนี้อยู่ที่ไหน
 • ผู้ใช้บริการควรมีความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว