บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message

บริการถ่ายทอดการสื่อสาร แบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการส่งข้อความ รูปภาพหรือคลิปวิดีโอภาษามือ โดยพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ที่ต้องการติดต่อ จากนั้นส่งข้อความโดยแนบรูปภาพพร้อมข้อความ หรือแนบคลิปวิดีโอภาษามือที่มีความยาวไม่เกิน 2 นาทีพร้อมข้อความ โดยสามารถระบุพิกัดที่อยู่ปัจจุบัน ณ ขณะที่ส่งข้อความได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะติดต่อไปยังผู้รับปลายทาง (คนหูดี) เพื่อแจ้งข้อความดังกล่าวให้ทราบ หากผู้รับปลายทาง (คนหูดี) มีข้อความตอบกลับ เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะส่งข้อความพร้อมรูปภาพ หรือข้อความพร้อมคลิปวิดีโอภาษามือกลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบข้อความสนทนา

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

 • สมัครสมาชิกได้ทาง Line ID: ttrs.thailand หรือ Facebook Fan page: TTRS Thailand
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store (Android) และ App Store (iOS) พิมพ์คำว่า TTRS Message
 • ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร แบบรับ-ส่ง ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message กรณีทั่วไป ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนาข้อความ ดังนี้
  1. ชื่อคนหูดี
  2. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูดี
  3. ชื่อคนหูหนวก
 • ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร แบบรับ-ส่ง ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message กรณีฉุกเฉิน ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนาข้อความ ดังนี้
  1. ด่วนหมอ 1669/ด่วนตำรวจ 191/ด่วนไฟไหม้ 199
  2. ชื่อ-นามสกุล
  3. ปัญหาอะไร ตอนนี้อยู่ที่ไหน
 • ผู้ใช้บริการสามารถส่งคลิปวิดีโอภาษามือความยาวไม่เกิน 2 นาที
 • เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการให้บริการ หากผู้ใช้บริการมีการใช้คำไม่สุภาพหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย