บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ WiFi หรือ 4G/3G โดยผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินพิมพ์ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ที่ต้องการติดต่อ จากนั้น ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินจะสื่อสารโดยการทำภาษามือหรือพิมพ์ข้อความมายังเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลการติดต่อ เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะแปลภาษามือเป็นภาษาพูดให้ผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ทราบ เมื่อผู้รับปลายทาง (คนหูดี) มีการโต้ตอบการสนทนา เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะแปลจากภาษาพูดเป็นภาษามือกลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบการสนทนา

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

 • สมัครสมาชิกได้ทาง Line ID: ttrs.thailand หรือ Facebook Fanpage: TTRS Thailand
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store (Android) และ App Store (IOS) พิมพ์คำว่า “mymmx TTRS Video”
 • แนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันนี้ผ่าน WiFi หรือ 4G/3G ที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตมากพอ เนื่องจากมีผลต่อความคมชัดของวิดีโอภาษามือ
 • ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video กรณีทั่วไป ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนา ดังนี้
  1. ชื่อคนหูดี
  2. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูดี
  3. ชื่อคนหูหนวก
 • ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video กรณีฉุกเฉิน ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนา ดังนี้
  1. ด่วนหมอ 1669/ด่วนตำรวจ 191/ด่วนไฟไหม้ 199
  2. ชื่อ-นามสกุล
  3. ปัญหาอะไร
  4. ตอนนี้อยู่ที่ไหน
 • กรุณาแต่งกายให้สุภาพ
 • ขณะใช้บริการ ควรเปิดไฟให้มีแสดงสว่างเพียงพอ
 • กรุณาทำท่าภาษามือให้ชัดเจน ไม่เร็วจนเกินไป
 • เมื่อต้องการวางสาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารทุกครั้ง