ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

27/5 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์: 0-2434-0208-09 แฟ็กซ์: 0-2434-0207

  EmailFacebookYouTubeLINE