จัดแสดงนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการ Asia–Pacific Regional Forum on Universal Access and Service and Broadband Deployment 2015

รูปประจำเรื่อง

       ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการ Asia–Pacific Regional Forum on Universal Access and Service and Broadband Deployment 2015 (USO Broadband Asia Pacific Forum 2015) จัดโดย สำนักงาน กสทช. ITU ADB ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อส่งเสริมความรู้และความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้ผู้บกพร่องทางการสื่อสารได้ใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสารกับบุคลอื่นได้

 

Categories: ข่าว