เปิดช่องทางการร้องเรียนให้กับผู้พิการทางการได้ยินโดยการติดตั้ง เครื่องบริการสื่อสารสาธารณะในศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รูปประจำเรื่อง

       วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 ณ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี: นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ณ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีประธาน กสทช. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี กล่าวรายงานความเป็นมาและรายงานผลการดำเนินงาน นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร นายวิทยุต บุนนาค สาธิตการใช้บริการตู้ TTRS

       ตู้ TTRS ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กสทช. ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี 2555-2559 โดยร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สร้างโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถใช้บริการโทรคมนาคมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  ตู้ TTRS นี้เป็นตู้ รุ่นใหม่ที่ได้มีการพัฒนาโดยเพิ่มฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้คนพิการทางการได้ยินใช้บริการได้สะดวกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบบัตรประชาชนเพื่อลดระยะเวลาในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับล่ามภาษามือ เพิ่มกล้องเป็น 2 ตัว คือกล้องบนสำหรับผู้ใช้บริการที่มีความสูง 150 ซม. ขึ้นไปและกล้องล่างสำหรับผู้ที่สูงน้อยกว่า 150 ซม. มีแป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ข้อความและเพิ่มหูโทรศัพท์เพื่อความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการแบบ VRI คือผู้พิการทางการได้ยินและคนที่มีการได้ยินยืนอยู่ด้วยกันที่หน้าตู้ TTRS เพื่อให้ล่ามภาษามือแปลข้อความ

       ผู้พิการทางการได้ยินสามารถใช้ตู้ TTRS ที่ติดตั้งในศูนย์บริการประชาชนเพื่อเป็นช่องทางในการร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างมีประสิทธิผล คืนความสุขให้กับผู้พิการทางการได้ยินของไทยต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณธิดารัตน์ เหมรังคะ
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)
โทรศัพท์:  0-2434-0208-9 และ 08-7551-3553
อีเมล: thidarat.ttrs@gmail.com

 

Categories: ข่าว