รูปประจำเรื่อง คณะหูหนวกจากฮ่องกงเยี่ยมชม TTRS
รูปประจำเรื่อง อบรมชมรมคนหูหนวกจังหวัดระยอง
รูปประจำเรื่อง อบรมให้ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนราธิวาส
รูปประจำเรื่อง
รูปประจำเรื่อง
รูปประจำเรื่อง
รูปประจำเรื่อง
รูปประจำเรื่อง
รูปประจำเรื่อง
รูปประจำเรื่อง