งานประกาศผลรางวัล The Best Contact Center Awards ประจำปี 2016

รูปประจำเรื่อง

       งานประกาศผลรางวัล The Best Contact Center Awards ประจำปี 2016 เป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ได้จัดขึ้น และเป็นรางวัลเดียวที่ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าที่สุด เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการ Call Center ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยโดยผ่านข้อกำหนด การวัดมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์และกฏเกณฑ์ของทางสมาคมฯ ซึ่งมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ จากทางมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

Categories: ข่าว