จัดฝึกอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านตู้ TTRS และช่องทางอื่นๆ จ.นครพนม

รูปประจำเรื่อง

       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 TTRS ไปจัดฝึกอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านตู้ TTRS และช่องทางอื่น ๆ ณ โรงเรียนบ้านสำราญจังหวัดนครพนม

Categories: ข่าว