จัดฝึกอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS ให้กับชมรมคนหูหนวกจังหวัดนราธิวาส

รูปประจำเรื่อง อบรมให้ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนราธิวาส

       วันที่ 25 มีนาคม 2560 TTRS ไปจัดฝึกอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS ผ่านช่องทางต่างๆ ให้กับชมรมคนหูหนวกจังหวัดนราธิวาส ที่โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จ.นราธิวาส

Categories: ข่าว