จัดฝึกอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS ให้กับชมรมคนหูหนวกจังหวัดระยอง

รูปประจำเรื่อง อบรมชมรมคนหูหนวกจังหวัดระยอง

       วันที่ 2 เมษายน 2560 TTRS ไปจัดฝึกอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้กับชมรมคนหูหนวกจังหวัดระยอง ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ระยอง

Categories: ข่าว