พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น(TTRS OK) ประจำปี 2562
TTRS ร่วมงานสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2562
รูปประจำเรื่อง
รูปประจำเรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการ
รูปประจำเรื่อง อบรมวิทยากรแกนนำ 2562
รูปประจำเรื่อง คุณนับดาวและคณะ เยี่ยมชม TTRS
อบรมวิทยากรแกนนำบริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS ปี 2562 รุ่นที่ 1
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์