ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์

cover

       คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนข้าราชการ เด็กและเยาวชน ประชาชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์  https://ourking.m-society.go.th/ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กรกฎาคม 2562

Categories: ข่าว