คุณนับดาว องค์อภิชาติ,คุณ jean,มาดามลิซ่า และคณะ เข้าเยี่ยมชมการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารของศูนย์ TTRS

รูปประจำเรื่อง คุณนับดาวและคณะ เยี่ยมชม TTRS

       วันที่ 19 สิงหาคม 2562 คุณนับดาว องค์อภิชาติ ผอ.กองประกวด Miss & Mister, Miss Queen, Mrs. Deaf Thailand กับคุณ Jean , มาดามลิซ่า เจ้าของแบรนด์ EVA by Liza และ อจินไตย กับ Miss & Mister Deaf Stars Thailand 2019 , Deaf Foshio Thailand 2019 เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์ TTRS และมีการอบรมการใช้บริการ TTRS ให้กับ Miss & Mister, Miss Queen, Mrs. Deaf Thailand และ Miss & Mister Deaf Stars Thailand 2019 , Deaf Foshio Thailand 2019 อีกด้วย

ทาง TTRS ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

Categories: ข่าว