อบรมวิทยากรแกนนำบริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS ปี 2562 รุ่นที่ 1

รูปประจำเรื่อง อบรมวิทยากรแกนนำ 2562

       ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ได้จัดอบรมวิทยากรแกนนำบริการถ่ายทอดการสื่อสารศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)  รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปรินช์พาเลช กรุงเทพฯ เพื่อสร้างวิทยากรคนหูหนวกให้มีความรู้เรื่องการให้บริการของ TTRS และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนหูหนวกที่อยู่ในจังหวัดของตัวเองได้

ท่านสามารถรับชมภาพนิ่งและวิดีโอบรรยากาศงานเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก ” TTRS Thailand ”  ค่ะ

 

 

Categories: ข่าว