ข่าวดี! ตู้ TTRS ติดตั้งใหม่แล้ว ที่บขส.จังหวัดร้อยเอ็ด

รูปประจำเรื่อง

       สวัสดีค่ะ วันนี้มีข่าวดีแจ้งให้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดรับทราบ สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นคนหูหนวกหรือกรณีที่คนหูดีกับคนหูหนวกต้องการสื่อสารกัน มีความประสงค์จะใช้บริการของ TTRS ผ่านช่องทางตู้ TTRS สามารถใช้บริการได้ที่ บขส.จังหวัดร้อยเอ็ดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

Categories: ข่าว