พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น(TTRS OK) ประจำปี 2562

ปก

       เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00-15.00 น. ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(TTRS) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น(TTRS OK) ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(TTRS) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี อีกทั้งมีศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ คุณพีระเชษฐ์ พงษ์ศิริ ผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมด้วย ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ดังนี้
 
          สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่
          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. สายด่วน 1330)
          บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
          บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (คอลเซ็นเตอร์ True หมายเลข 1242)
          บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (คอลเซ็นเตอร์ AIS หมายเลข 1175)
          บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (หมายเลข 1112 เดอะพิซซ่า คอมปะนี)
          บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) (หมายเลข 1150 สำหรับการสั่งซื้อพิซซ่าฮัท และไก่ทอดเคเอฟซี)
          กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย หมายเลข 191)
          บริษัท แกร๊บแท็กซี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
          บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
          โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
          โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
 

       ทางศูนย์ TTRS ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับมอบรางวัลทั้ง 12 หน่วยงานเป็นอย่างสูง ที่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล TTRS OK ศูนย์ TTRS หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารของศูนย์ TTRS ต่อไป และการจัดงานในปีถัดไปมีหน่วยงานอื่นๆที่มีความยินดีจะร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำในการสื่อสารของคนหูหนวกให้เหลือน้อยที่สุด

Categories: ข่าว