ข้อแนะนำการใช้บริการ TTRS ในช่วง Work From Home ของล่ามภาษามือ

cover

       แจ้งให้เพื่อน ๆ คนหูหนวกทุกคนทราบ เรื่องการ Work from home ของล่ามภาษามือ TTRS TTRS จะเปิดบริการในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ครับ เนื่องจากล่าม TTRS ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ล่ามต้องกักตัวอยู่ที่บ้านโดยจะปฏิบัติงาน work from home ซึ่งเปิดบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อบริการแก่เพื่อน ๆ คนหูหนวกครับ

TTRS ขอแนะนำการใช้บริการล่ามภาษามือ ดังนี้

1. อาจมีการรอสายนานกว่าปกติ

2. บริการแบบสนทนาวิดีโอ TTRS Video ขอให้กระชับเวลาในการสนทนา เพราะล่ามที่บริการมีจำนวนลดลง และมีคนหูหนวกที่รอใช้บริการหลายท่าน

3. บริการสนทนาข้อความ TTRS Live Chat / Web Chat จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยรับสายแต่ไม่ได้เป็นล่ามภาษามือ อาจมีการสื่อสารช้ากว่าปกติ

 

ทั้งนี้เพื่อน ๆ อาจจะพบปัญหาบ้างขณะใช้บริการ ต้องขออภัยล่วงหน้าครับ ขอให้เพื่อนๆ ดูแลตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และไม่ไปในที่ชุมชนแออัดนะครับ TTRS ยินดีให้บริการครับ

 

Categories: ข่าว