ประชุมประเมินความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นฯ ประจำปี 2564

รูปประจำเรื่อง
       วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) โดย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้จัด “การประชุมประเมินความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร ประจำปี 2564” ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรพนธ์ ศรีนวล ผู้อำนวยการส่วนจัดให้มีบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ทางสังคม สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงาน กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีคณะกรรมการศูนย์ TTRS ร่วมเป็นเกียรติภายในงานอีกด้วย
       ศูนย์ TTRS ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่เข้าร่วมงานดังกล่าว และขอขอบคุณสมาชิก TTRS ทุกท่านที่มาร่วมงาน ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ TTRS เพื่อให้เราพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการยิ่งขึ้นไป
       ปีหน้าสมาชิกคนหูหนวกท่านใดอยากมาร่วมงาน อย่าลืมใช้บริการล่ามภาษามือศูนย์ TTRS เยอะ ๆ นะคะ
Categories: ข่าว