วิดีโอการใช้บริการ TTRS

cover
cover
cover
cover
วีดีทัศน์การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของผู้พิการทางการได้ยิน(คนหูหนวก)