รูปประจำเรื่อง คณะหูหนวกจากฮ่องกงเยี่ยมชม TTRS
รูปประจำเรื่อง อบรมชมรมคนหูหนวกจังหวัดระยอง