วิดีโอพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ TTRS OK ประจำปี 2562
TTRS จัดทำวิดีโอภาษามือพร้อมคำบรรยาย แนะนำวิธีการดูแลตัวเองจาก “ไวรัสโคโรนา”