คุณทนงศักดิ์ ศุภการ นักแสดง/ช่างภาพ เยี่ยมชมศูนย์ TTRS