คุณทนงศักดิ์ ศุภการ นักแสดง/ช่างภาพ เยี่ยมชมศูนย์ TTRS

cover

       เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 15.30 น. คุณทนงศักดิ์ ศุภการ นักแสดงและช่างภาพ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) โดยมีศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ , คุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ และเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารอาวุโส ให้การต้อนรับนำชม

ทาง TTRS ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Categories: ข่าว