คณะดูงานจากกระทรวงไปรษณีย์ และโทรคมนาคม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชมศูนย์ TTRS

รูปหน้าปก กระทรวงไปรษณีย์เยี่ยมชมศูนย์ TTRS

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้นำคณะผู้ดูงานกระทรวงไปรษณีย์ และโทรคมนาคม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 11 ท่าน ศึกษาดูงานเยี่ยมชมมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ , ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) และศูนย์บริการผลิตสื่อภาษามือ (SSMC) โดยมีศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ และดร.อุทัย เจริญวงศ์ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และพาเยี่ยมชมการให้บริการล่ามภาษามือของศูนย์ TTRS และ SSMC

ทางศูนย์ TTRS ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Categories: ข่าว