อบรมบริการ TTRS ให้กับนักเรียน/นักศึกษาหูหนวก รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง

รูปหน้าปก อบรมการใช้บริการ TTRS ให้นักเรียน/นักศึกษาหูหนวก ปี 2563

       เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ได้จัดอบรมบริการถ่ายทอดการสื่อสารให้กับนักเรียนหูหนวก ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง

ทาง TTRS ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง ที่ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ TTRS เป็นอย่างดียิ่ง 🙏

Categories: ข่าว