กิจกรรม TTRS

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนพิการทางการได้ยินที่ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสูงสุด  ของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
รูปประจำเรื่อง
รูปประจำเรื่อง
รูปหน้าปก อบรมการใช้บริการ TTRS ให้นักเรียน/นักศึกษาหูหนวก ปี 2563
รูปหน้าปก พิธีลงนามข้อตกลงจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
อบรมการใช้บริการ TTRS บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
รูปหน้าปก กระทรวงไปรษณีย์เยี่ยมชมศูนย์ TTRS
คุณทนงศักดิ์ ศุภการ นักแสดง/ช่างภาพ เยี่ยมชมศูนย์ TTRS
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น(TTRS OK) ประจำปี 2562
TTRS ร่วมงานสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2562